For Adult

Children can easily express their emotion by transferring them to paper. But is it a good diagnostic tool? What does it mean when the child drawa itself as the small figure? Should we worry when the child begins to draw everything in dark colors? What does it mean when the child omits one of the parents in the drawings?

I will try to answer to these and the other questions during my presentation. I am convinced that children’s drawings may show the emotional state of the child. However, I will try to explain what we can really learn about the child from its drawings.

Andrzej Śliwerski works as an assistant professor in the Department of Psychopathology and Clinical Psychology in The Institute of Psychology University of Lodz. He is a certified cognitive-behavioral therapist in an outpatient clinic. He also teaches courses for other therapists on the application of cognitive-behavioral therapy, which prepares them to apply for a CBT certificate. Co-organizer of the protest „Psychology is science, not witchcraft” as a representative of the Polish Skeptics Club. He criticized the use of projective tests in the forensic diagnostics.

For Adult

Supernatural and paranormal phenomena closed under natural conditions

  • What is extrasensory perception? What do you know about telepathy, clairvoyance? Do you think this is a confirmed phenomenon?
  • Does the fact that we see mean that the eyes emit something?
  • Do subliminal stimuli effectively lead to making a purchase? Why yes, why not?
  • Do you think that by using hypnosis you can go back to your previous incarnations?
  • What do you think about the claim that "During the full moon the number of admissions to psychiatric hospitals and the number of crimes committed rises"

Psychology accompanies us in our daily lives but still a huge part of our knowledge of it is false. We invite young people and adults to a lecture during which we will talk about the widespread myths about the supernatural, on the border of magic and the paranormal. We will examine how pop psychological myths become the cause of making unwise decisions in everyday life.

Dominika Surała has a MA in psychology in Development Support and Education. As project coordinator of The Small Psychology Portal, she uses her analytical skills to implement, coordinate, and evaluate the initiatives. Her love for psychology develops in the field of communication, social media and marketing. She collaborates with The Polish Skeptics Club to spread reliable psychological knowledge and develop critical thinking.

Andrzej Golik

Nowe techniki redagowania genomu, w połączeniu z powszechnie dostępnymi możliwościami pracy z zarodkami ludzkimi in vitro pozwalają coraz śmielej spoglądać na możliwości modyfikacji genetycznych naszego gatunku w nieodległej przyszłości. Czy jednak najnowsze technologie pozwolą na pokonanie ograniczeń etycznych i biologicznych, które przyczyniły się do klęski XX-wiecznej idei eugeniki? Możliwości otwarte dzięki nowym technologiom są fascynujące, ale pewne ograniczenia związane z podstawowymi prawami dziedziczności wciąż pozostają w mocy, oddalając wizję nadludzkiej przyszłości.

Profesor Paweł Golik, wykładowca na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii. Pracował w Center for Molecular Medicine w Emory University w Atlancie w USA oraz w Centre de Génétique Moléculaire CNRS w Gif-sur-Yvette we Francji. Aktualnie zajmuje się zagadnieniami obróbki i stabilności RNA w mitochondriach  i ewolucją oddziaływań jądro-mitochondrium. Popularyzator nauki, członek Rady Upowszechniania Nauki PAN.

Dlaczego psychologia bywa magiczna, lecz magia nie zastąpi psychologii?

Pokaz magicznych sztuczek w wykonaniu duetu „Alert & Ego” połączony z prelekcją na temat psychologii iluzji zmysłowych i poznawczych

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dorosłe na pokaz: „Dlaczego psychologia bywa magiczna, lecz magia nie zastąpi psychologii?”, podczas, którego mamy nadzieję, zaczarować Państwa zjawiskami psychologicznymi, które towarzyszą nam na co dzień.
Podczas występu poprzez iluzję pokażemy czym jest „NeuroMagia”, obalimy najczęstsze mity krążące wokół psychologii m.in.
- Czy psycholog potrafi czytać w myślach?
- Czy istnieje zjawisko telekinezy?
- Czy na podstawie znaku zodiaku i wzrostu można wnioskować o osobowości?
Mamy nadzieje, roztoczyć wokół nauki magiczną aurę, poprzez którą pragniemy wzbudzić ciekawość poznawczą i dążenie do prawdy naukowej oraz rozwinąć pasję odkrywania.

Duo "Alert & Ego"

Dominik Kantorowicz

Założyciel Portalu Mała Psychologia (www.mala-psychologia.eu). Student V roku psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Wśród kręgów jego zainteresowań znajduje się przede wszystkim psychologia kłamstwa oraz psychologia poznawcza. Wierzy, że za pomocą prestidigitatorstwa oraz iluzji można w ciekawy sposób tłumaczyć zjawiska psychologiczne oraz obalać mity krążące wokół psychologii jako nauki i praktyki. Współpracuje z Klubem Sceptyków Polskich na rzecz popularyzacji nauki i krzewienia myślenia krytycznego.

Gavra Djordjević


Studiował Chemię Wysokoenergetyczną ze specjalnością ładunki wybuchowe . Magia i psychologia to jego hobby. Zawsze chętnie korzysta z każdej okazji, aby rozweselić i zaciekawić ludzi. Jako druga połowa magicznego duetu „Alert & Ego” specjalizuje się z w iluzji karcianej.

ODKRYWAJ ŚWIAT I... SAMEGO SIEBIE!
Warsztaty teatralne dla uczniów klas IV-V szkoły podstawowej

Na jedynych w swoim rodzaju warsztatach teatralnych, gdzie sztuka naprawdę spotka się z nauką, a uczestnicy będą poznawać zjawiska przyrody i... tajemnice swoich dusz.
 
Zapraszamy dzieci z czwartych i piątych klas szkoły podstawowej do twórczej przygody, radosnego eksperymentowania i podróży w świat nauk ścisłych... a wszystko to przy nieustannym rozwoju komunikatywności i kreatywności, który zapewnią liczne gry i zabawy teatralne. Będziemy czerpać z różnych tradycji - pantomimy, teatru fizycznego, dramy, metody impro. Zobaczymy, jak naukową dyskusję możemy przenieść na scenę. Jakich użyjemy środków wyrazu? Jaki będzie odbiór naszej artystycznej opowieści o tym, co racjonalne? Czy tak zwana twarda wiedza może być ciekawym tematem na sztukę teatralną?

Przyjdź i sprawdź.
 
Eliza Celoch Mgr sztuki, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, obecnie studiująca Pedagogikę Teatru na Uniwersytecie Warszawskim (organizowanych przez Instytut Kultury Polskiej i Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego). Brała udział w warsztatach "Drama a pedagogika teatru" organizowanych przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Prowadziła warsztaty teatralne według autorskiego programu inspirowanego metodą dramy. Jest także absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej II-ego stopnia (z tytułem muzyka instrumentalisty z zakresu gry na fortepianie).