Klub Sceptyków Polskich we współpracy z Czeskim Klubem Sceptyków Sisyfos mają zaszczyt zaprosić na 17 Europejski Kongres Sceptyków, który odbędzie się 22 - 24 września 2017 roku we Wrocławiu w Polsce. Kongres odbywa się pod auspicjami European Council for Skeptical Organisation (ECSO).

2017 rok to 120-sta rocznica pierwszego skoku na spadochronie wykonanego przez André-Jacques Garnerin. To idealny moment aby właśnie ten rok stał się dla wszystkich sceptyków okazją do wyjścia ze strefy komfortu akademickich dysput na poczet interakcji z szeroką publicznością.

Jako nowum, proponujemy zaproszenie przedstawicieli alternatywnej.... aby ESC 2017 stało się tak bardzo potrzebną platformą merytorycznej dyskusji i wymiany poglądów.
Dlatego też, poza tradycyjnymi wykładami i sympozjami, kongres będzie obejmował dyskusje panelowe dotyczące następujących tematów:

  • Science & Religion
  • Skeptical Psychology
  • GMOs
  • Science, Pseudoscience & Media
  • Education & Critical Thinking
  • Paranormal Investigation
  • Exorcisms & Science

ESC 2017 skupi się również na zjawisku egzorcyzmów.  
Dodatkowo, przedstawiciele polskich i czeskich sceptyków zauważyli, że w europejskim systemie edukacyjnym zaniedbywana jest nauka krytycznego myślenia. Z tego też powodu wokół kongresu przeprowadzane będą warsztaty, które mamy nadzieję uzupełnią tę lukę. Warsztaty będą zaadresowane zarówno do dorosłych jak i dzieci.